kooch
menu
صفحه اصلی سایت

من از این آدم ها می ترسم…

?از دو گروه از آدم ها بسیار می ترسم:

▪️آن هایی که دانش کمی دارند و کتاب های اندکی خواندند.

▪️و آن هایی که سر خود را بالا گرفته و گفته های دیگران را به نام خود میزنند.

?گروه اول، خدا را بنده نیستند و راجع به هر موضوعی که در حوزه ی تخصصی شان هم نیست اظهار نظر می کنند و اغلب می بینیم که تمایلی ندارند سوالی را بی جواب بگذارند یا بگویند: “نمیدانم” !

?گروه دوم، که ظاهراً “نمیدانند که نمی دانند”، درون پوچی دارند و ناگزیرند با اظهار فضل کردن از گفته های دیگران به اسم خود، روزگار بگذرانند و موقعیت بدست آورند و یا همان موقعیتی که دارند را حفظ کنند و عقب گرد نکنند.

تلخی ماجرای این دسته از آدم ها از آنجایی آغاز میشود که انقدر خواننده و مخاطب را بی سواد و گوسفند ( از لحاظ رفتاری نه هوش) تلقی میکنند که فکر نمیکنند شاید کسی باشد و منبع واقعی آن جملات را بداند و روزهای بسیاری از عمرش را صرف مطالعه کتاب های آن نویسنده ها کرده باشد.

از این گروه آدمها، امروز زیاد می بینم؛ در جایگاه معلم و حتی گروه های آموزشی و روانشناسی و معنایابی و غیره.
کسانی که درسِ “خود بودن”میدهند و از خود واقعی خود بسیار فاصله دارند.

 

12+

کوچ نوشته های پیشنهادی من

بخش نظرات


0 Responses to “من از این آدم ها می ترسم…”


نظر خود را درمورد این پست به کوچ بگویید!


شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.

Protected by استضافة اجنبية