kooch
menu

. در طول زندگی ام ، با کسانی که به جای دنبال کردن رویاهای خود و بدست آوردن آنچه که لایقش هستند، به کمترین ها قانع شده اند ، کنار نیامده ام . گاهی نیاز است برای آرزویت بجنگی ؛ گاهی نیاز است سکوت کنی و چند قدم به عقب برداری؛ ولی در نهایت ،

ادامه مطلب
62+

هرچقدر هم فرار کنی زمانی فرا میرسد که ناگزیر به انتخاب می شوی آدم ها در مواجهه با انتخاب ، دو واکنش نشان میدهند: . یا به خودشان و ارزش های وجودی شان احترام می گذارند و پای باورهایشان ایستادگی میکنند و آنگونه که دوست دارند و لایقش هستند زندگی میکنند. ؛ یا همه چیز را در

ادامه مطلب
66+

هنوز که هنوز است از دوری کردن آدم ها از گربه ی سیاه خنده ام می گیرد ! از خُرافه پرستی ها و اعتقادات پوچ و تو خالی شان ..

ادامه مطلب
61+

دوستی از تجربه اش برایم گفت و حرف هایش عمیقاً مرا به فکر فرو برد در مورد وضعیت خاکستری گفت؛ جواب هایی که نه درست اند و نه غلط  ولی در مواجهه با برخی شرایط از آن بهره می بریم . از سوالات هوشمند برایم گفت و اینکه الزاماً همه ی سوالات را نباید پاسخ گفت

ادامه مطلب
64+

دیدن این تصویر حس خیلی خوبی به من داد ، دلم برای دنیای پاک و معصوم کودکی تنگ شد …  همان دورانی که از فرط تنهایی هیچگاه آرزوی بازگشتش را نداشتم ! ولی امروز به خوبی می دانم

ادامه مطلب
62+
Page 9 of 9« First...56789
Protected by استضافة اجنبية